A Struktura Instruments Kft. termékei


Alább a pszichológiai műszereinket és vizsgálóeszközeinket csoportosítottuk aszerint, hogy az ember mely képességeinek, illetve fiziológiai jellemzőinek vizsgálatára alkalmasak. A képekre vagy a "tovább" gombra kattintva az egyes csoportokba tartozó műszereket, rövid leírásukat és az aktuális árlistát tekintheti meg.​ Az árak 2024. március 31-ig érvényesek!

A feltüntetett nettó árak magukban foglalják a használati útmutatót, pszichológiai módszertant, normákat, szállítást, helyszíni üzembe helyezést és kezelési betanítást, szakmai tanácsadást és 2 éves garanciát.

Vizsgálóeszközeink megfelelnek a 9/2010. (III. 18.) EüM rendelet alapján az I. és II. csoportú lőfegyvertartók pszichológiai alkalmasságát elbíráló szaklaboratóriumok működési rendjét előíró OMFI szabályzatban rögzített műszeres vizsgálatok követelményeinek, továbbá a 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet alapján a közterület-felügyelők pszichológiai alkalmasságának elbírálásához.

Műszereinkhez részletes leírásokat mellékelünk, melyek tartalmazzák az adott pszichikus funkció vizsgálatára vonatkozó elméleti alapokat, a vizsgálati feltételeket, instrukciókat, a mérési adatok matematikai-statisztikai feldolgozásának módjait és különféle, a magyar populáción alapuló tájékoztató standardok bemutatásával támpontot adnak a vizsgálati eredmények értelmezéséhez.

Nyomtató berendezés beszerzése, illetve használata előtt kérje technikai segítségnyújtásunkat a legfontosabb paraméterek és az ajánlott típusok tekintetében.

Továbbá tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy bár a műszerekhez szorosan kapcsolódó pszichológiai teszteket (például RAVEN-teszt, Pauli-féle teszt, Stroop információfeldolgozási szenzomotoros teszt, Páros-páratlan osztályozási teszt stb.) közvetlenül nem árusítunk, de kérésre módunkban áll ezeket beszerezni.

Vizsgálati módszereink és a módszertani leírások, standardok kidolgozása, validálása Dr. Fruttus István Levente szakmai irányításával, kiváló szakpszichológusok közreműködésével történt.

BogenLipman

Munkapróbák, munkamód vizsgáló eszközök

Olyan műszerek tartoznak ide, melyekkel úgynevezett „munkapróbák” hajthatók végre, azaz a vizsgált személy csupán a teljesítendő feladatot kapja meg, a kivitelezés minden részletét és a munkatempót a saját maga határozza meg. Az eszközök többsége nem tartalmaz elektronikát, és a vizsgált személy kézügyességéről, megfigyelőképességéről, logikai képességeiről, munkamódjáról, precizitásáról, munkatempójáról stb. ad alapvető információkat, illetve adatokat ezek kiértékeléséhez.

A csoport műszerei:
Moede fonaltábla, Moede spirál, Bogen-Lipmann kalitka, Crawford munkapróba, Konstrukciós henger, Konstrukciós korong, Ricossay ujjügyesség vizsgáló, Galifret transzmisszió, Célkalapács, Bonnardel szemmérték- és megfigyelés-vizsgáló korongépítő teszt, Kohlman gyöngyöntő.

ures
MPR

Motoros- és szenzomotoros funkciókat vizsgáló műszerek

Elsősorban a figyelem és az egyszerű, illetve összetett/választásos reakcióidő vizsgálatára alkalmas műszerek tartoznak ide. Legtöbbjük ritmikus, nagy figyelemkoncentrációt és éberséget megkövetelő, rövid időn belül végrehajtandó feladatot, feladatokat állít a vizsgálati személy elé, akinek a lehető legnagyobb pontszámot kell elérnie az adott időintervallumon belül, illetve a lehető legkevesebb hibaszámmal elérnie a kijelölt célt.

A csoport műszerei:
Mikroprocesszoros P-R méter (Percepcióméter és választásos reakcióidő mérő), Komplex szenzomotoros vizsgáló és konfliktométer (Egyszerű-, választásos-, összetett-, vagy komplex-, kevert- és konfliktusos reakcióidő mérő), Kézkoordináció vizsgáló, Kombinált disztributív figyelemvizsgáló, Pszichomotorikus tempóvizsgáló (Tapping-tábla), Kézügyesség vizsgáló.

ures
Biofeedback

Pszichofiziológiai vizsgáló műszerek és relaxációs eszközök

A pszichofiziológiai vizsgáló műszerek és relaxációs eszközök kifejezetten a vizsgált személy fizikai, illetve idegrendszeri (alap)tulajdonságainak tesztelésére alkalmasak. Információt nyerhetünk többek között látással kapcsolatos alaptulajdonságairól (mélységlátás, színlátás, szemmérték stb.), bőrellenállásáról, szívritmusáról, kéz/kar remegésének mértékéről, egyensúlyi képességéről stb.

A csoport műszerei:
Mikromanipulációs tremorméter, Galvanikus bőrreflex és szívritmus mérő GBR, Számítógépes Stabilométer, Programozható fiziométer, Moede tapintásvizsgáló, Színlátás vizsgáló táblák, Szemmérték vizsgáló, Biofeedback relaxációs készülék, Szívritmus tréning készülék, Mélységlátás vizsgáló, Digitális dinamométer, Kontaktus tremorméter.

ures
Piramis

Mentális képességeket és kognitív funkciókat vizsgáló eszközök

E csoport tagjai alkalmasak a vizsgált személy megfigyelési, illetve logikai képességeinek vizsgálatára. A tesztalanyoknak a mérés során olyan hosszabb-rövidebb ideig tartó feladatokat, feladatsorokat kell megoldaniuk, melyek helyes megoldásához valamilyen sorrend, szabályszerűség felismerése szükséges.E csoport tagjai alkalmasak a vizsgált személy megfigyelési, illetve logikai képességeinek vizsgálatára. A tesztalanyoknak a mérés során olyan hosszabb-rövidebb ideig tartó feladatokat, feladatsorokat kell megoldaniuk, melyek helyes megoldásához valamilyen sorrend, szabályszerűség felismerése szükséges.

A csoport műszerei:
Digitális tachisztoszkóp, Figyelem-képesség vizsgáló, Tanulás és emlékezet vizsgáló, Logikai piramis.

ures
Piramis

Kombinált pszichológiai vizsgáló műszerek és szimulátorok

A kombinált pszichológiai vizsgáló műszerek és szimulátorok olyan bonyolult tesztgépek, melyek több pszichikus funkció (egyidejű) vizsgálatát teszik lehetővé. A vizsgálat során több, egyidejű vagy egymást gyorsan követő inger éri a vizsgált személyt, melyekre a lehető legrövidebb időn belül válaszolnia kell. Legtöbbjük a járművezetéshez elengedhetetlen képességek, készségek együttesét (például reakcióidő, figyelemképesség, emlékezet, logikai képességek, tanulási képességek stb.) illetve ezek összehangoltságát teszteli.

A csoport műszerei:
Pszichokomb (különféle teszteket kombinál, fejlesztés alatt), Cselekvésvizsgáló szimulátor, Kombinált vezetési szimulátor (útvonalkövetés, szenzomotoros koordináció, sebesség távolság időbecslés)

ures

A műszerekhez ajánlott kiegészítők

Megnevezés

Típus

Rövid jellemzés

Nettó ár

Adatelosztó egység, kábelezéssel​

Adateloszto
AUT-4X1 Multiplikálható, egységenként 4db vizsgáló műszer praktikus és költséghatékony összekapcsolási lehetőségét biztosítja egy nyomtató berendezéssel.

49 000 Ft

Kompatibilis lézernyomtató + nyomtatókábel​

Nyomtato
Laser printer Korszerű, nagyteljesítményű, minőségi, gyors, megbízható, csendes, gazdaságos és hosszú élettartamú nyomtató-berendezés a vizsgálatok során nyert diagnosztikai értékű adatok megbízható dokumentálására.

73 000 Ft