Motoros és szenzomotoros funkciókat vizsgáló műszerek

A képekre kattintva megtekintheti a termék bővebb leírását!

A feltüntetett nettó árak magukban foglalják a használati útmutatót, pszichológiai módszertant, normákat, szállítást, helyszíni üzembe helyezést és kezelési betanítást, szakmai tanácsadást és 2 éves garanciát.

A "*" jelzésű vizsgálóeszközök az általános célú munkapszichológiai felhasználási lehetőségek mellett, megfelelnek a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendeletben meghatározott, a közúti közlekedésben hivatásszerűen résztvevők előzetes és időszakos pályaalkalmassági vizsgálatára előírt követelményeknek, továbbá alkalmasak a 24/2002. BM-IM-MeHVM együttes rendeletben meghatározott rendvédelmi és büntetés-végrehajtási szervek hivatásos állományának, az iskoláik tanulóinak, és hallgatóinak közúti járművezetői és a megkülönböztető jelzést használó szolgálati gépjármű vezetéséhez szükséges pszichológiai alkalmasság, előzetes és időszakos elbírálásához.

Érvényes: 2024. március 31-ig.

Megnevezés

Típus

Rövid jellemzés

Nettó ár

Percepcióméter​

Percepciometer
EM-05.56 Percepcióméter és diszjunktív reakcióidő mérő, 48 programvarienst tartalmazó centrális, perifériális ingerexponálással, egy- és kétkezes válaszadással, saját tempós továbbá kényszer-, ill. random ingeridőkkel exponált feladathelyzetekben. Az eszközzel vizsgálható: az érzékelési és mozgásos pályák funkcionális állapota, optikai ingerek percepciója, divergens szimultán reakció, szenzomotoros koordináció, bimanuális optomotoros mozgáskoordináció, megosztott figyelem, figyelem koncentráció, orientációs reflex, téri orientáció, mozgástempó, célelérés, adaptációs- és korrekciós mozgás, felfogásmód és reagáló képesség, frusztráció tolerancia, stressztűrés.

515 000 Ft

Komplex szenzomotoros vizsgáló és konfliktométer*​​

CST
EM-05.58K Kézzel és lábbal történő mozgásválaszok gyorsasága, pontossága, igényszint vizsgálat. Kényszeridőzítésű és szabad ritmusú programok, választható nehézségi szintekkel. Konfliktusos, döntési, választásos és egyszerű reakcóidő mérése, információ feldolgozás minősége, színtévesztés kiszűrése.

755 000 Ft

Kéz-koordináció vizsgáló

HCT
EM-05.52 Produkciófelülete alkalmas az idegrendszer egyes részfunkcióinak vizsgálatára komplex feladathelyzetekben. Az általános célú felhasználás mellett, számos munkakörben kifejezetten munkapróbaként alkalmazható. A vizsgálati adatokból információt kapunk az optomotoros bimanuális mozgásreguláció, a finom, manipulatív tevékenység, a munkamozdulatok szabályozottsága, a frusztrációtűrés és bizonyos személyiség jegyek egyénre jellemző szintjéről.

520 000 Ft

Kombinált disztributív figyelemvizsgáló

CDT12
EM-05.54/55 Alapműszerben kialakított egykezes (CDT-1) és különálló kétkezes (CDT-2) vizsgáló egység. Megosztott figyelem, látás által vezérelt mozgáskoordináció, bimanuális mozgásreguláció, térlátás, pozícionális térelképzelés, információ feldolgozás gyorsasága, válaszadás pontossága, frusztrációtolarencia, monotóniatűrés, pszichés tempó, teljesítőképesség, képezhetőségi mutató. ​

698 000 Ft

Disztributív figyelemvizsgáló CDT-1.

CDT1
EM-05.54 Alapműszer és 16/64 inger/válaszmezővel kialakított egykezes vizsgáló egység. Megosztott figyelem, látás által vezérelt mozgáskoordináció, pozícionális térelképzelés, információ-feldolgozás gyorsasága, monotóniatűrés, pszichés tempó, képezhetőségi mutató.

Kizárólag a Kombinált disztributív figyelemvizsgáló részeként beszerezhető!

Disztributív figyelemvizsgáló CDT-2.

CDT2
EM-05.55 Kétkezes vizsgáló egység 64/16 inger/válaszmezővel. Bimanuális mozgásreguláció, optomotoros koordináció, térlátás, válaszadás pontossága, megosztott figyelem, frusztrációtolarencia, teljesítőképesség.

Kizárólag a Kombinált disztributív figyelemvizsgáló részeként beszerezhető!