A műszerekről és funkcióikról általában


logo

Tartalom:

 1. A műszerek csoportosítása
 2. A műszerek gyakorlati felhasználásának előnyei
 3. A műszertervezés és -gyártás kritériumai
 4. A műszerek által mérhető tulajdonságok, készségek
 5. A műszerek használatának etikai kérdései

A STRUKTURA Instruments Kft. termékpalettája széles választékot biztosít, pszichológiai, fiziológiai vizsgáló műszerekből és szimulátorokból áll. Ez részint egyszerű ügyességi feladatok végrehajtását lehetővé tevő, elektromos alkatrészt nem tartalmazó eszközöket, részint bonyolult, digitális tesztgépeket jelent, melyek alkalmasak szenzoros, szenzomotoros és mentális képességek vizsgálatára, illetve fiziológiai és terheléses vizsgálatok elvégzésére.

Sokáig a munkapszichológiai laboratóriumok kezdetleges vagy alkalmatlan műszerekkel voltak felszerelve. Sokféle eszköz jelent meg a piacon, melyek nem igazán feleltek meg a minőségi előírásoknak, és az eljárások egyesítése is megoldatlan volt. Nem volt tehát sztenderdizálás, minden készülék tehetetlensége, fényjelzése nagysága, nyomógombjainak rugalmassága eltért. Tehát standard adatok előállítására is alkalmatlanok voltak, összehasonlíthatatlanokká váltak a vizsgálati eredmények. Mindemellett az képességek és problémák igen kis spektrumának vizsgálatára voltak alkalmasak ezek a műszerek.

RegiPsychocomb
Psychocomb

Az eszközök modernizációját a MÁV Pályaalkalmassági Vizsgáló Állomása indította el, ez rendelkezett megfelelő műszerekkel (érzékszervek, idegrendszer állapotát vizsgáló műszerek, egyéb papír-ceruza tesztek).

A műszerek tervezésénél és alkalmazásánál legfontosabb szempont, hogy mindig az adott környezethez leginkább alkalmas eszközt kell üzemeltetni. Azaz a speciális problémákból kiindulva kell kialakítani az adott üzem vagy vállalat műszerparkját.

A gyakorlati felhasználás előnyei:

LMT
Tanulás és emlékezet vizsgáló labirintus

Továbbá általánosságban elmondható műszereinkről, hogy használatukkal sokkal megalapozottabbá tehető a képesség, a személyiség és a munkatartalom összehangolása. Műszereink olyan munkaszituációban is előforduló mozzanatokat, feladatokat, helyzeteket szimulálnak, melyek teljesítése következtetni enged a vizsgált személy képességeire, készségeire, jártasságára, tanulékonyságára, személyiségjegyeire, illetve hozzáállására. Legtöbbször számszerű eredményeket kapunk, pontmennyiségben és százalékban. E nyers adatok természetesen további (szakember/vizsgálatvezető általi) elemzésre szorulnak, ám már nyers formájukban is sok mindent elárulnak a vizsgált személyről.

Például a Komplex Szenzomotoros Vizsgáló (CDT1-2) nevű műszerünk direkt kötötten 5 percig végezteti az egyszerű feladatot a tesztalannyal. Ennek egyhangúsága próbára teszi a vizsgálati személy monotónia tűrését, figyelmének éberségét (vigilancia) és tartósságát (tenacitás). A teszt végén információt kaphatunk percenkénti bontásban arról, hogy a vizsgált személy hány hibát vétett és mennyi az adott jó válasza. Az eredmények kirajzolják, hogy mikortól kezd el csökkenni az alany „érdeklődése”, mikortól válik frusztrálttá a monotóniától. Így pontos, objektív, számszerű adatokat alapján következtethetünk arra, hogy az adott személy milyen munkakörre alkalmas inkább: bírja-e a hosszú idejű, monoton terhelést vagy sem. Ezáltal megalapozottabbá tehető a képesség, a személyiség és a munkatartalom összehangolása, ellenőrizhető az emberi igénybevétel.

Sőt, fejleszthetők az emberi képességek. A műszerek segítségével felmérhető az emberek tanulékonysága is. Ismételt vizsgálatokkal például kimutatható, hogy ki, mennyi idő/alkalom után képes korábbi eredményeinek javítására.

Mindemellett fontos kiemelni: műszereink erénye pontosságukon és megbízhatóságukon túl, hogy gyors vizsgálatok végezhetők velük. Legtöbbjük maximum 15-20 percet vesz igénybe (kivétel a Figyelemképesség Vizsgáló / AAT, melynél az egyik típusú feladatnál 99 perc áll rendelkezésre), és a beépített szoftveres adatfeldolgozásnak/szolgáltatásnak köszönhetően másodpercek alatt eredményt szolgáltat.

DTC_P
Digitális tachisztoszkóp - fali egység

Alább a pszichológiai műszereinket és vizsgálóeszközeinket csoportosítottuk aszerint, hogy az ember mely képességeinek, illetve fizológiai jellemzőinek vizsgálatára alkalmasak. A képekre kattintva az egyes csoportokba tartozó műszereket, rövid leírásukat és az árlistát tekintheti meg.

Vissza az oldal tetejére

visszabzmg

logo

A műszerek csoportosítása

A STRUKTURA Instruments Kft. termékpalettája széles választékot biztosít, pszichológiai, fiziológiai vizsgáló műszerekből és szimulátorokból áll. Ez részint egyszerű ügyességi feladatok végrehajtását lehetővé tevő, elektromos alkatrészt nem tartalmazó eszközöket, részint bonyolult, digitális tesztgépeket jelent, melyek alkalmasa szenzoros, szenzomotoros és mentális képességek vizsgálatára, illetve fiziológiai és terheléses vizsgálatok elvégzésére.

Mindezek alapján 5 nagy csoportba sorolhatjuk műszereinket:

Munkaproba
Munkapróbák, munkamód vizsgáló eszközök
Szenzoros
Motoros- és szenzomotoros funkciókat vizsgáló műszerek
Pszichofiziologiai
Pszichofiziológiai vizsgáló műszerek és relaxációs eszközök
Mentalis
Mentális képességeket és kognitív funkciókat vizsgáló eszközök
Mentalis
Kombinált pszichológiai vizsgáló műszerek és szimulátorok

Az ergonómiai laboratórium pszichológiai és fiziológiai vizsgálati módszerei és műszerei segítséget nyújtanak az adott munkatevékenység technológiai és környezetei sajátosságai által meghatározott követelményeknek legjobban megfelelő emberek kiválasztásához, és az emberi szervezet funkcióira ható, a munkavégzésből adódó terhelő hatások megállapításához.

Felhasználásukkal lehetőség nyílik az alkalmasság megállapítására, a betanítás idején rövidítésére, eredményességének fokozására és ezzel a munka hatékonyságának és megbízhatóságának növelésére. A vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével javaslatokat tehetünk az adott tevékenységi kör különféle folyamatainak ésszerűsítésére, a terhelő hatások és különféle kockázati tényezők csökkentésére, a munka és rehabilitációs rend ésszerű kialakítására. Megalapozottabbá tehető a képesség, a személyiség és a munkatartalom összehangolása, ellenőrizhető az emberi igénybevétel, fejleszthetők az emberi képességek.

A munkapszichológusok különféle, tapasztalati úton szerzett, eddigi tudományos eredményekre épülő kutatásokat végeznek, melyek hozzáférhetővé tehetők.

A kutatás kérdőívek, interjúk, kísérletek vagy tesztek útján zajlik. Ezek a legegyszerűbb papír-ceruza teszttől a műszeres vizsgálatokig terjedhetnek. Cégünk műszerei is ilyen munkapszichológiai vizsgálatokhoz alkalmazhatók.

LMT
Sebesség-, távolság-, időbecslést vizsgáló műszer

Vissza az oldal tetejére

visszabzmg

logo

Miért jobb egy bonyolultabb műszert alkalmazni egy egyszerűbb tesztnél vagy kérdőívnél?

A műszerekkel laboratóriumi körülmények teremthetők, melynek révén a zavaró körülmények, mint a zaj vagy egyéb fényingerek, kizárhatók, így világosabbakká válnak a kauzális kapcsolatok.

A mérések után standard adatok állíthatók elő, így a vizsgálat megismételhetővé válik. Ezért folyamatos adatregisztrálás lehetséges a későbbi elemzések megkönnyítése végett.

Emellett az emberi érzékszervek számára közvetlenül nem hozzáférhető adatok (bőrellenállás, reakcióidő stb.) akár ezredmásodperces pontossággal is mérhetők.

GSR
Galvanikus bőrellenállás mérő

Vissza az oldal tetejére

visszabzmg

logo

Melyek a jó műszerek?

A Struktura Instruments Kft. műszerei szigorú szakmai és technikai követelmények szerint készülnek. Cégünk termékei a pszichológiai vizsgálatok optimális elvégzésére tervezettek. Milyen kritériumokat tartunk szem előtt a műszerek gyártásakor? Melyek a jó műszerek?

A STRUKTURA Instruments Kft. által gyártott műszerek a fenti kritériumok mindegyikének megfelelnek. Optimális laboratóriumi körülmények mellett gyors, egyszerű, jól regisztrálható, ugyanakkor komplex vizsgálatok végezhetők, az eszközök a tesztek után részletes adatszolgáltatást nyújtanak. Még a legbonyolultabbnak tűnő, kombinált műszereink (Cselekvésvizsgáló, Konfliktométer, vezetési szimulátor) használata is könnyen elsajátítható és betanítható, kezelésük bármilyen társadalmi státuszú és iskolázottságú tesztalany által megérthető, formatervezésük barátságos. Ezért is érdeklődnek termékeink iránt gyerekek látogatására is nagyban számító tudományos-szórakoztató komplexumok, mint a Csodák palotája vagy a Futura Mosonmagyaróváron.

MPR
Percepciométer

Vissza az oldal tetejére

visszabzmg

logo

Milyen tulajdonságok (képességek, készségek) mérésére alkalmasak a műszerek?

1. Reakcióidő:

A reakcióidő az embert ért ingertől az erre adott válaszreakcióig eltelt időt jelenti. Mérése fontos a munkaszférában, minthogy a gépkezelésnél vagy a járművezetésnél is jelentős szerepet játszik az adott dolgozó reakcióideje az adott munka hatékony és pontos elvégzésében. Helmholtz nevéhez fűződik ennek „felfedezése”, melyet Donderz tökéletesített tovább.

Háromféle reakcióidő-vizsgálatot különíthetünk el az érkező ingerek és az ezekre adott válaszok alapján:

Ezek között a különbséget háromfajta idő adja: a jelzés megkülönböztetésére diszkriminációs időt kell fordítani, míg a sokféle jelzésből kiválasztandó egyfajta inger elkülönítésére választási időt kell szánni, a válaszadásra pedig külön munkaidő kell.

Egyszerű reakcióidő mérésére alkalmas például a Kombinált Disztributív Figyelemvizsgáló (CDT1-2), melynél egy adott fényingerre kell kézzel válaszolni a 16x16-os fóliatasztatúra táblázat gombjai segítségével. A műszer működik szabad és kötött idejű, illetve egykezes (manuális) és kétkezes (bimanuális) üzemmódban (ilyenkor nem az adott koordinátát kell megtalálni, hanem a sorok és oszlopok metszéspontjában felvillanó fényből kiindulva az X és Y tengely megfelelő gombjait). Az eszköz a figyelem tartósságáról, éberségéről és a monotóniatűrésről is információkat ad.

Választásos reakcióidő mérésre többek között Percepcióméter nevű műszerünk alkalmas, mely 4-4 jobb és baloldali számlappal bír, és a megfelelő, felvillanó számot a megfelelő oldalon levő kézzel kell lenyomni. Az eredmények a megosztott figyelem szintjéről, a mozgástempóról, az információfeldolgozó-képességről és a szenzmotoros koordinációról szolgálnak információval.

A harmadik típusú vizsgálatra pedig például a Cselekvésvizsgáló műszer alkalmas, mely 4-5 fényingert (színes és színtelen) és hangingert közvetít, melyek közül mindig a megfelelőre kell csak válaszolni. Ez az eszköz többek között a vezetési alkalmassági vizsgálatoknál használható, minthogy a figyelem éberségét, az érzékszervek fejlettségét, az információfeldolgozás sebességét stb. méri, illetve szolgáltat ezekről számszerű eredményeket.

CST
Ingerdiszkrimináció - Cselekvésvizsgáló

2. Flicker-fúzió vizsgálat:

A vibráló fény vagy hanghatás egy bizonyos frekvenciánál folyamatossá olvad össze (flicker-fúzió, fúziós frekvencia). Az érzékszerv teljesítőképességétől is függ ez, de változása elsősorban a központi idegrendszer állapotától függ. Két fajta vizsgálatot különböztethetünk meg eszerint: a.) hallás utáni, b.) látás utáni.

Műszereink közül a már említett a Cselekvésvizsgáló, illetve a Komplex szenzomotoros vizsgáló és Konfliktométer mindezeket egyesíti: egyszerre közvetít hang- és fényingereket.

3. Látótér vizsgálata

Fáradtság hatására általában csökken a látótér, ezért is fontos ennek függvényében vizsgálni. A hagyományos Periméter mellett CDT-1-2 és Percepciométer nevű műszerünk alkalmas a látótér vizsgálatára is.

4. Mélységlátás-vizsgálat:

A tárgyak térbeli helyzetének megítélése döntő a munkafeladatok elvégzése szempontjából. A Mélységlátás-vizsgáló (DST) elve azon alapul, hogy kizárnak másodlagos kritériumokat (mint a viszonylagos nagyságot), így sokkal nehezebb a tárgyak egymáshoz viszonyított pozícióját definiálni. A vizsgált személy egy „látcsőn” néz be a gépbe, és két forgatógombbal állíthat 2-2 (jobb és baloldali) pálcát. Ezeket úgy kell a középső pálcához állítani, hogy azok a térben fedjék egymást. A vizsgálat végeztével az eltérés könnyedén leolvasható a fix pontra beállított pálca segítségével.

DST
Mélységlátás-vizsgáló

5. A figyelem terjedelme:

Digitális tachisztoszkóp (DTC) nevű műszerünk különféle számokat, betűket és ábrákat („hieroglifák”) exponál a produkciófelületén, egy 16x16-os négyzetbe. A rövid (tizedmásodpercnyi) időre felvillanó ábrák helyét üzemmódtól függően kell megnyomni, azaz a válaszadás az exponált felületek érintésével történik. Rövidtávú memória, illetve a fáradtság mérésre alkalmas.

6. A figyelem megosztása:

CDT 1-2 nevű műszerünkkel többek között a figyelem megosztását vizsgálhatjuk, mely fontos komplex, monoton, odafigyelést igénylő, több ingerrel járó feladatokat lát el. A műszer segítségével információt kaphatunk az információfeldolgozás sebességéről, a pozícionális térelképzelésről, a periférikus látásról, a pszichés tempóról stb.

DTC
Digitális tachisztoszkóp

7. A vegetatív és statikus tremor:

A vegetatív tremor a test bizonyos részeinek cél nélküli rezgőmozgása. Már a XIX. században megállapították (Eshner kísérletei), hogy a tremor az egészséges emebri szervezet működésének velejárója. Egyéni sajátosságoktól és a vizsgált személy adott állapotától (fáradtsági szint, pszichés problémák, magánélet stb.) függ. Tehát személyenként változó a mérték, viszont egy adott, objektív küszöbszint megállapítható. Az efölötti termorértékek patologikus tünetek (elsősorban mozgásszervi betegségek, másodsorban az idegrendszert befolyásoló tényezők) kimutatására alkalmasak.

A tremornak három fajtája van, melyek többé-kevésbé a Mikromanipulációs tremorméter (MTR) nevű műszerünk vizsgálati módjainak is megfeleltethetők:

Műszerünk rezgésre érzékeny, ujjra erősíthető vagy pálcával kézben tartható eszközzel dolgozik. Végezhető egyszer tremormérés vagy küszöbértékes vizsgálat, mikor is kifejezetten a normális és a patologikus tremort szeretnénk elkülöníteni. A mérőegység az általában 30 másodperces (de változtatható időtartamú) vizsgálat után számszerű értékelést ad a tremorok számáról és ezek amplitúdiójáról.

MTR
Mikromanipulációs tremorméter

8. Testtartás:

Magas, keskeny helyeken munkát végzők esetében különösen fontos a testtartás stabilitása, azaz az egyensúlyi képesség. Ennek mérésre Stabilométer nevű műszerünk alkalmas. A mérés során egy gömbcsuklóra helyezett padlólapon kell a vizsgált személynek stabil, egyensúlyi helyzetbe hoznia és megtartani magát 30 (vagy igény szerint több) másodpercig. Alaphelyzetben a tájékozódásban egy szemmagasságba helyezett monitoron látható kör és benne a „plató” mozgását lekövető célkereszt segíti. A cél, hogy a vizsgált személy a kör középpontja felé lehető legközelebbi területen minél több ideig bent tudja tartani magát. A program a vizsgálat végeztével egy 0-100-ig tartó skálán pontozza az eredményt, illetve függvényeken elemzi a 30 másodperc alatt zajlott eseményeket.

Stabilometer
Stabilométer

9. Kéz-koordináció és manipuláció:

Kéz-koordináció Vizsgáló (HCT) nevű műszerünk a kétkezes, egyidejű mozgások végrehajtásához szükséges képességekről ad információt. Például a darukezelésben igen fontos a két kéz összehangolása. A vizsgálat során így egy adott (például „omega” betű alakú) pályán kell végigvezetni egy, a mágneses felülethez tapadó vasgolyót a műszerre szerelt két (X és Y tengelyű mozgás kivitelezését lehetővé tevő) karral. A műszer méri a haladás idejét, a kisebb és nagyobb mértékű kitérések számát. A műszer segítségével megfigyelhető a kézügyesség, a munkatempó, a pontosságra vagy gyorsaságra törekvés, és egyéb, munkához kapcsolódó személyiségjegyek (például kudarctűrés).

HCT
Kéz-koordináció vizsgáló

Vissza az oldal tetejére

visszabzmg

logo

A műszerek használatának etikai kérdései

A vizsgálóeszközök megfelelő felhasználásához (megvásárlásához nem feltétlenül) a legtöbb esetben szükség van a szakirányú (egyetemi, főiskolai, pszichológiai szakasszisztens) végzettségre.

Cégünk, mint más külföldi gyártó/forgalmazó a szakszerű eszközhasználatot úgy segíti, hogy a pszichológiai vizsgálóeszközöket csak az arra jogosult szakembereknek teszi elérhetővé.

A kvalifikációs követelmények betartását az Európai Tesztfejlesztők Csoportja is alapvetőnek tartja.

Mindezek mellett az Oktatatási és a pszichológiai tesztelés standardjai (The Standards for Educational and Psychological Testing) címmel megjelent kiadvány, valamint a Nemzetközi Tesztbizottság 2000-ben kiadott Nemzetközi irányelvek a tesztalkalmazás normáinak kialakításához című útmutatója is megfogalmazza ezen szabályok betartását.

PR
      pict
Percepció

Hol végezhetők el pszichodiagnosztikai végzettséget biztosító tanfolyamok? Általában a tesztek használatához szükséges kompetenciák megszerzése a pszichológia és pszichiátria egyetemi képzések részét jelentik. A pszichológia szakokon például speciális tárgyak keretében oktatják: pl. pszichometria, kérdőíves diagnosztika, projektív módszerek, stb. Az egyetemi képzés mellett a különböző szakképzések is nyújthatnak pszicho diagnosztikai kompetenciát. Mindezek mellett több akkreditált képzőhelyen, tanfolyami keretek között biztosítják a teszthasználathoz szükséges jártasság megszerzését.


Felhasznált irodalom:

Klein Sándor: Munkapszichológia. Budapest: EDGE, 2000.

Vissza az oldal tetejére

visszabzmg
logo